PLANT_1 f2.jpg
2016_02_IV_SHOT_03_SCHIAPARELLI_029 f1.jpg
2016_02_IV_SHOT_01_VALLI_019 f3.jpg
2016_02_IV_SHOT_02_VALLI_013 f7.jpg
2016_02_IV_SHOT_04_SCHIAPARELLI_025 f1.jpg
2016_02_IV_SHOT_06_GIVENCHY_036 f4.jpg
2016_02_IV_SHOT_07_GAULTIER_051 f4.jpg
2016_02_IV_SHOT_08_CHANEL_010 f5.jpg
2016_02_IV_SHOT_09_DIOR_018 f3.jpg
2016_02_IV_SHOT_10_VERSACE_018 f3.jpg
2016_02_IV_SHOT_05_VERSACE_012 f2.jpg
2016_02_IV_SHOT_11_ARMANI_009 f5.jpg
2016_02_IV_SHOT_12_MARGIELA_017 f2.jpg
2016_02_IV_SHOT_13_VALENTINO_015 f2.jpg
2016_02_IV_SHOT_14_VALENTINO_015 f2.jpg
2016_02_IV_SHOT_15_ARMANI_009 f1.jpg
2016_02_IV_SHOT_16_ARMANI_009 f1.jpg
2016_02_IV_SHOT_17_DIOR_017 f5.jpg
PLANT_2 f2.jpg